"DOSZ" Dorota Szatkowska
Normowanie czasu pracy, doradztwo

Oferta


W pracy mojej oferuję klientowi:

  • przyjazd do Zakładu w celu krótkiego zapoznania się z produkcją i przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami Zakładu w celu uszczegółowienia zakresu prac;
  • obserwację przebiegów pracy na wytypowanych stanowiskach i przeprowadzenie pomiarów czasów w Zakładzie;
  • analizę i opracowanie wyników prac w druku i w wersji elektronicznej;
  • terminowe przekazanie do Zakładu pełnej dokumentacji opracowania oraz udzielanie odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania;
  • szkolenie wytypowanych pracowników;
  • w zależności od zakresu prac, zespół specjalistów od normowania i organizacji produkcji.