"DOSZ" Dorota Szatkowska
Normowanie czasu pracy, doradztwo

Informacje o mnie


Praca zawodowa

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 2000r. w zakresie:
  • doradztwa dla zakładów produkcyjnych;
  • przeprowadzania szkoleń dot. normowania czasu pracy, zarządzania procesami pracy, planowania i sterowania produkcją, rachunku kosztów dla zakładów produkcyjnych na terenie całego kraju (średnio 400 godz./rok) oraz na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza;
 • praca w Zakładach Przemysłu Metalowego H.Cegielski-Poznań w latach 1980-2000 na stanowisku technologa projektującego procesy technologiczne oraz kierownika działu zajmującego się planowaniem produkcji wyrobów finalnych i części zamiennych, ofertacją, przygotowaniem technicznym i uruchamianiem zleceń produkcyjnych oraz sprzedażą.

Edukacja

 • ukończenie kursu dla wykładowców REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V. z Darmstadt/RFN, niemieckiego Stowarzyszenia d/s Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Darmstadt i uzyskanie w 1993r. licencji wykładowcy REFA Darmstadt; REFA Darmstadt jest największą w Europie działającą globalnie od 80 lat organizacją non-profit kształcącą w zakresie organizacji pracy;
 • ukończenie w 1992r. kursów REFA z oryginalnymi certyfikatami REFA Darmstadt uznawanymi m.in. w Niemczech, Austrii,
  Szwajcarii z zakresu:
  • Badanie i normowanie pracy
  • Zarządzanie procesami pracy
  • Planowanie i sterowanie produkcją
  • Rachunek kosztów;
 • ukończenie w 1978r. Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn z tytułem magistra inżyniera mechanika ze specjalnością mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych.

Stypendia, licencje

 • roczne stypendium w 1993r. niemieckiego Stowarzyszenia d/s Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Darmstadt;
 • licencja wykładowcy REFA Darmstadt kształtowania systemów pracy oraz badania i normowania czasu pracy w produkcji.

Praktyki za granicą

 • w 2001r. w zakładzie produkcyjnym Phoenix GmbH w Hamburgu w Niemczech w ramach praktyk dla wykładowców REFA;
 • w 1999r. w zakładzie produkcyjnym Appelt Kunststoffverarbeitung GmbH w Selb w Niemczech w ramach praktyk dla wykładowców REFA.


Na życzenie klienta zostaną okazane oryginały dokumentów potwierdzających wszystkie ww. kwalifikacje.